ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดในหัวข้อ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษามาร่วมทำโครงการแอนิเมชันสามมิติ เพื่อประกวดในหัวข้อ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับรางวันชนะเลิศ 

2018-06-15 05:11:11 admin