ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ESAAN The Animation and Game

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการของ Depa นักศึกษาได้รับมอบหมายงานจากเครือข่ายในภูมิภาคในการผลิตผลงานแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โรงเรียนเม็ดก๋วยจี้

2018-06-15 07:50:02 admin