ภาพกิจกรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวด Animation (ท่ารำโขน)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวด Animation (ท่ารำโขน)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการประกวด Animation (ท่ารำโขน) ประจำปี 2554