ภาพกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการต้นกล้าพันธุ์ดี รักพ่อ ตามพ่อ ลดละเลิกยาเสพติด ระดับมหาว

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการต้นกล้าพันธุ์ดี รักพ่อ ตามพ่อ ลดละเลิกยาเสพติด ระดับมหาว

การประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการต้นกล้าพันธุ์ดี รักพ่อ ตามพ่อ ลดละเลิกยาเสพติด ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1