ภาพกิจกรรม

โครงการประกวดในหัวข้อ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

โครงการประกวดในหัวข้อ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

รางวัลชนะเลิศ

โครงการประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชิงโล่พระราชทาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2018  วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์